New Project

Title
Go to content                   

Gudbrandsdal Miljø & Entreprenør AS er lokalisert på Vinstra i Gudbrandsdalen, og er et firma som driver sitt virke bl.a. innen graving, med spesialifelt mot utomhusarbeider, samt muring, skifer og belegningstein. Vi opplever en stadig økende mengde oppdrag rettet mot hytter og tomter osv.

En annen viktig og stor del av firmaet er slamtømming og spyling av rør, og tining av vann og kloakk. Vi jobber også med tankrens og rørinspeksjon og tømming av olje utskillere. Spyling av utearial osv. Har også supersuger som tar på seg og suge stubbloft og leire osv.

Gudbrandsdal Miljø & Entreprenør AS
Maskinvegen 15, 2640 Vinstra
Telefon: 994 92 000
post@gmiljo.no
Org nr: 920405118
© Gudbrandsdal Miljø & Entreprenør AS - 2018  
Back to content